Zeleno Drvo

Adresa prodavnice

Bul. Maršala Tolbuhina 24

11 070 Novi Beograd

Telefoni:

+381 11 2671 014

+381 63 8349 671

+381 64 610 8688

e-mail

zedrvo@gmail.com

office@zelenodrvo.com

Zeleno Drvo

Bul. Maršala Tolbuhina 24

11 070 Novi Beograd

PIB 104211265

UŽARIJA

Dinamička užarija: užarija se većim istezanjem, pogodna za zaustavljanje pada penjača. Užarija sposobna da upije veliki deo zaustavnog udara koji bi se inače preneo na penjača.

Polustatička užarija: užarija sa malim istezanjem, pogodna za speleologiju, radove na visini, dizanje tereta...

Pomoćna užarija: užarija tanjeg prečnika, polustatičkog tipa

Izaberite uže prema svojim potrebama i željama.

Edelrid Boa

Edelrid

Boa 9,8 70m+Torba

20280.00 din

Edelrid Performance static

Edelrid Performance

10.5mm

276.00 din / m

Edelrid Prusik

Edelrid

Prusik 6mm

120 din / m

Edelrid Pomocno Uže

Edelrid

Vrpce 2.5mm

72.00 din / m

Edelrid Drone

Edelrid

Drone

4200.00 din