Zeleno Drvo

Adresa prodavnice

Bul. Maršala Tolbuhina 24

11 070 Novi Beograd

Telefoni:

+381 11 2671 014

+381 63 8349 671

+381 64 610 8688

e-mail

zedrvo@gmail.com

office@zelenodrvo.com

Zeleno Drvo

Bul. Maršala Tolbuhina 24

11 070 Novi Beograd

PIB 104211265

UŽARIJA

Dinamička užarija: užarija se većim istezanjem, pogodna za zaustavljanje pada penjača. Užarija sposobna da upije veliki deo zaustavnog udara koji bi se inače preneo na penjača.

Polustatička užarija: užarija sa malim istezanjem, pogodna za speleologiju, radove na visini, dizanje tereta...

Pomoćna užarija: užarija tanjeg prečnika, polustatičkog tipa

Izaberite uže prema svojim potrebama i željama.

Tendon Ambition 9.8mm

Tendon

Ambition 9.8mm 60m

15250.00 din

Tendon Ambition 9.8mm

Tendon

Ambition 9.8mm 70m

18625.00 din

Tendon Master 9.4mm

Tendon

Master 9.4mm 70m

19875.00 din

Tendon Hattrick 9.7mm

Tendon

Hattrick 9.7mm 60m

18125.00 din

Tendon Hattrick 9.7mm

Tendon

Hattrick 9.7mm 70m

21000.00 din

Tendon Indoor 10.2mm

Tendon

Indoor 10.2mm

300.00 din / m

Tendon Static 11mm

Tendon

Static 10.5mm

218.75 din / m

Tendon Secure

Tendon

Secure 11mm

262.50 din / m

Edelrid Superstatic

Singing Rock

11mm

300.00 din / m

Edelrid Prusik

Edelrid

Prusik 6mm

118.75 din / m

Tendon Prusik

Tendon

Prusik 6mm

118.75 din / m

Edelrid Pomocno Uže

Edelrid

Vrpce 3mm

61.25 din / m

Edelrid Drone

Edelrid

Drone

4375.00 din